Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

En stolthet för sitt land och sin skola

– De två eleverna från Sverige gjorde ett bra jobb under sin praktik och uppförde sig mycket väl. De var en stolthet för sitt land och sin skola, säger David, fordonslärare i Skottland om två lackelever från Falun på praktik hos en skottsk lackverkstad. Och de i likhet med ett 30-tal andra fordonselever som under våren 2016  gjorde utlandspraktik  i Tyskland och Holland med samma goda resultat erhöll stöd från Erasmus + och hjälp av Amledo & Co i samverkan med Bilproffs.