Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Europeiska branschorganisationer förbereder utbildning för ekologisk möbelproduktion

Europeiska branschorganisationer förbereder utbildning för ekologisk möbelproduktion

SD-Ecofurniture är ett nytt europeiskt branschinitiativ för utbildning inom ekologisk möbelproduktion. Det är möbelbranschens organisationer i Frankrike, Rumänen och Spanien som har tagit det första steget. Det allt växande intresset inom industri och samhälle för miljön och hållbar utveckling har lett till en ökad efterfrågan på miljökompetens.

Att arbeta med ett hållbart miljöperspektiv är inte enbart en förhoppning om att minska miljöpåverkan. Ett hållbart miljöarbete kan även innebära sänkta produktionskostnader, ökad effektivitet, försäljning och värde av företagets varumärke.  Genom en miljöanpassad möbelproduktion kan företag visa kunden och andra aktörer att de har spetskompetens och en unik produkt. Initiativet innebär att man ska utbyta och dokumentera kunskaper om standard, forskning, innovation, produktion, marknadsföring och yrkesutbildning, som främjar ekologisk möbelproduktion. Försöket har också fått stöd av EU:s program för europeisk yrkesutbildning, Leonardo da Vinci (LdV).

– Det är viktigt att vi är väl förberedda, för att möbelbranschen effektivt ska kunna möte utmaningen på en ekologisk och socialt hållbara möbelproduktion. Den franska regeringen planerar bland annat nya lagar som innebär miljöskatter och obligatorisk miljömärkning av möbler. De arbetar också för att dessa krav ska erkännas på EU-nivå, säger Marie-Lise ROUX, forsknings- och utvecklingschef för möbler på FCBA.

Här kan du ladda hem nyhetsbrevet om projektet.

Eller varför inte läsa mer på några av sidorna som också har skrivit om projektet Ecofurniture

Miljö & Utveckling

TMF – Trä och möbel företagen

Wood Supply