Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

International​isering i gymnasie​skolan

Det blir allt viktigare att implementera ett internationellt perspektiv i utbildningen.

Skolan ska bidra till att människor får en identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala. Internationella kontakter, utbildningsutbyte med utlandet och praktik i andra länder ska främjas.

– Läroplan för gymnasieskolan 2011

Det är även en allt mer framträdande del i de krav som EU ställer på skolor, branschorganisationer, företag och andra aktörer inom utbildningen för att kunna söka bidrag från EU för t.ex. utlandspraktik för yrkeselever eller erfarenhetsresor för lärare. Tanken med EU-bidrag för internationalisering är att det internationella perspektivet och de projekt man bedriver med EU-medel ska bli en integrerad del i den ordinarie skolundervisningen. Och att internationella samarbetsprojekt används för att arbeta med frågor som redan finns på agendan i klassrummet samt bidra till att eleverna når målen i läroplanen. Det är därför mycket viktigt att skolan utvecklar en internationaliseringsplan, vilket nu även är ett krav när man söker EU-bidrag.

Amledo & Co hjälper dig utveckla strategier för din skolas internationaliseringsarbete. Vi kan till exempel:

  • Stötta er skola och ge kurser i internationellt samarbete och internationell APL (mobilitet)
  • Skriva och utveckla ansökningar för EU-stöd åt er skola
  • Skriva och utveckla en internationellstrategi och internationaliseringsplan för er skola
  • Föreslå metoder för internationellt arbete
  • Hålla föredrag och workshops för att inspirera personal och elever med fokus på internationalisering
  • Hålla föredrag om internationell APL (mobilitet)

Vi har en gedigen erfarenhet av internationalisering och har jobbat med EU-projekt och skrivit godkända ansökningar för EU-stöd i över 10 år. 2006 startade vi vårt första mobilitetsprojekt för yrkeslärare på hantverks- och industriprogrammet med inriktning trä på uppdrag av Trä- och möbelföretagen. Året därefter startade vi ett projekt med utlandspraktik för yrkeselever på samma yrkesförberedandeprogram. Under årens lopp har verksamheten med mobilitet för yrkeslärare och elever utökats med Fordons- och transportprogram inom karosseri, lackering, personbilsteknik, maskin- och lastbilsteknik, Hantverksprogrammet med inriktning trä, El & energiprogrammet med inriktning automation och Industritekniska programmet. Amledo & Co har arrangerat ca 600 praktikarbetsplatstillfällen och utbyten i Europa, s.k. mobiliteter, för svenska yrkeselever och yrkeslärare från 100 gymnasieskolor med stöd från EU:s yrkesutbildningsprogram. Ett arbete som görs på uppdrag av Industrirådet, Motorbranschen Yrkesnämnder (Transportgruppen/IF Metall) och Trä – och Möbelföretagen.

Vårt genuina engagemang och erfarenhet av internationalisering inom yrkesutbildningen kan stärka ert arbete kring internationalisering samt öka attraktionskraften för skolan och dess yrkes- och högskoleförberedande program.