Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Didaktik för lärandevideo

Fordons lärare i Danmark, Sverige och Tyskland träffades på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby för att tillsammans arbeta med att utveckla videoteknik och pedagogik med inriktning didaktik för lärandevideo för e-fordonsutbildning.

Med stöd av Erasmus+ i projektet New digital teaching and training practices in e-vehicle VET_ 2020-1-SE01-KA226-VET-092422. Amledo & Co, Patrick Ärlemalm, VD