Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Videofilmer för fordonsutbildning

Bra genomgångar av videofilmerna för fordonsutbildning. Det var lärorikt och inspirerade! Dialogen bidrog till hur vi kan utvecklade didaktik och pedagogik i fordonsundervisningen i viktiga ämnen som digitalisering och elektrifiering! Dessa europeiska nätverk med gränsöverskridande partnerskap är mycket viktiga embryon till något stort i vår bransch och kommer hjälpa oss i den gröna omställningen och teknikskiftet! Med stöd av Erasmus+ och i samverkan med Transportföretagen. Läs mer i ”Handbook New digital teaching and training practices in e-vehicle VET

Projektkoordinator är Patrick Ärlemalm, VD, Amledo & Co AB.