Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Branschträff på Lugnetsgymnasium

Branschträff på Lugnetsgymnasium om gemensamma lösningar när el- och hybridfordon blir allt vanligare. Läs gärna rapport, What can we do together when the vehicle sector is being digital Ersamus+ 2020-1-SE01-KA202-077795

Projektkoordinator är Patrick Ärlemalm, VD, Amledo & Co AB med stöd av Erasmus+ och i samverkan med Transportföretagen.