Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Ny rapport om fordonsutbildning som blir digital

Ny rapport om vad vi kan göra tillsammans när fordonssektorn blir digital. I rapporten hittar du
1. Förteckning över utrustning och material som behövs för att bedriva kvalitativ undervisning i högspänningsfordon
2. Ett förslag om ett fördelningssystem mellan skolor
3. Modell för lärarutbildning i användningen av vår tekniska undervisningsutrustning.
4. Rekommendationer för utbildning i e-fordon

Exempel på fördelar med samarbete inom e-fordonsutbildning
1) Medarbetare som har el- och hybridbilar och har mer kunskap kan göra några onlinekurser och andra kan följa dem och lära sig och kan ställa frågor.
2) Samarbetspartners som har mer erfarenhet av el- och hybridbilar kan komma, för att undervisa lärare och elever på en annan skola i en vecka eller mer.
3) Eftersom kvaliteten på undervisningen också till stor del beror på undervisningsverktygen, skulle det bästa sättet att utbilda andra lärare är att jobbskugga, för att skaffa sig nya inlärningsfärdigheter och erfarenhet av att hantera el- och hybridbilar.

Läs rapporten här

What can we do together when the vehicle sector is going digital, Erasmus+ 2020-1-SE01-KA202-077795
Partners: Margus Kivi, teacher of Automotive Engineering, Specialising in Electric Passenger Cars, Max Michael, teacher in vehicle technology, specialising in Electric Passenger Cars, Pär Winther, teacher in vehicle technology, specialising in Electric Passenger Cars, Keijo Sipinen, teacher in vehicle technology, specialising in Electric Power Trucks, Ave Paaskivi, Kuressaare Ameticool, Stig Mårstad, teacher in vehicle technology, specialising in Electric Passenger Cars, Roger Rosmo, manager for technology and industrial subjects, Per-Magnar Skånøy, teacher in automotive engineering, specialising in Electric Passenger Cars, Kjell Tore Vikvald, teacher in automotive engineering, specialising in Electric Passenger Cars, Jan Börstell, teacher in vehicle technology, specialising in Electric Passenger Cars, Henrik Larsson, teacher in vehicle technology, specialising in Electric Powered Trucks and construction machines, Patrick Ärlemalm, CEO and project coordinator.