Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Lyckad nätverksträff för fordonslärare

Projektet och nätverket Erasmus+ ETN4VET vill bidra till att minska kompetensklyftan mellan e-transport, yrkesutbildning och arbetsmarknadens behov för att stödja attraktionskraften i att använda elfordon och bidra till EU:s gröna giv. Vi vill uppnå detta genom att:

  • Ytterligare och kontinuerlig utveckling av yrkesutbildningslärarnas kompetens inom e-transportutbildning genom utbyte av den senaste kunskapen och utbildningsmetoderna.
  • Stärka samarbetet inom arbetslivet inom e-transport genom att förbättra nätverksanalysen och nätverksfärdigheterna.
  • Bygga upp ett starkt europeiskt nätverk av yrkesutbildningsleverantörer inom e-transport för att stödja en snabb utveckling av utbildningsbehoven inom e-transportsektorn.
  • planera och organisera lärande och nätverksevenemang (LTTA) för att hitta svar på de mest relevanta
  • frågor inom e-transport;
  • bygga ett nätverk för att tillhandahålla kvalitativa student- och personalmobilitetsprogram.

Kontakta Patrick Ärlemalm, VD, Amledo & Co AB