Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Undervisningsutbildningar för e-fordon utan kostnad

Vi erbjuder utan avgift
1) Två motiverade fordonslärare att delta på undervisningsutbildningar för e-fordon i Portugal, 9-13 maj 2022, Tyskland 26-30 Sep 2022, Norge 13-17 2024. Ingen avgift, resebidrag utgår.
2) Undervisningsutbildningar för e-fordon online för alla fordonslärare. Ingen avgift.

Du får ta del av hur fordonslärare i Europa undervisar om e-fordon. Gör en intresseanmälan, gärna omgående till mig på patrick.arlemalm@amledo.com. Projektsamverkan för ökad spridning “What can we do together when the vehicle sector is being digital”, 2020-1-SE01-KA202-077795, New digital teaching and training practices in e-vehicle VET_ 2020-1-SE01-KA226-VET-092422.” och ETNVET, 2021-1-NL01-KA220-VET-000025512. Med stöd av Erasmus+. Välkommen att samverka! Patrick Ärlemalm, VD, Amledo & Co