Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Nyttan av att arbeta med e-portföljer är mycket god

Lärare i fordonsteknik, El, Hotell och Restaurang, svenska och engelska i ett framgångsrikt arbete tillsammans med kollegor i Finland och partnerskolor i Holland och Skottland. Whats makes a good digital portfolio? Ett Erasmus+ projekt om hur kunskap och metoder kan fördjupas och utvecklas om hur elever kan använda digitala kompetensportföljer i skolan och vidare i arbetslivet.

Kainuu Vocational College, Finland, rapporterade:
Arbetet med digitala kompetensportföljer underlättade samarbetet mellan lärarna då de fick en gemensam förståelse av vad som skulle göras och vad som krävdes. Eleverna förstår också varför de ska göra en egen digital kompetensportfölj och lärarna motiverade och uppmuntrade dem med råd som “Försök att öva på hur du visar dina egna färdigheter”. Lärarna fick fin feedback från eleverna. De gillade att se vad de skulle göra och att förstå uppgiften i sin helhet, då lärarna gav dem överblick över hela arbetsuppgiften. Eleverna blev motiverade och deras självförtroende ökade. Elever som inte var så bra på dator, klarade även uppgiften bra. Samarbete mellan kärnämnes lärare och karaktärsämnes lärare förbättrades och underlättade kärnämnes lärarnas förståelse för deras yrkesuppgifter. Arbetsgivare perspektivet var också en viktig del för förståelsen. Effekter av e-portfolio med video var också att kundservice färdigheter, talfärdigheter och skrivfärdigheter synliggjordes, övades och förbättrades. Den omedelbara effekten som noterades var studenternas ökade kommunikationsförmåga. Erfarenheten av den pedagogiska nyttan av att arbeta med digitala kompetensportföljer är mycket god.

Här kan du läsa förslag på

1.    Lektionsplanering för undervisning om digitala kompetensportföljer

2.    Utvärderingskriterier för digitala kompetensportföljer

3.    Företagskriterier

 

By Patrick Ärlemalm, Amledo & Co,

What makes a good Digital Portfolio?

2019-1-SE01-KA202-060565