Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Digital kompetensportfölj

Analys av företagskriterier för en användbar digital kompetensportfölj som underlättar rekrytering av personal.

·         Drygt 80% av företagen anser att digital kompetens är viktigt för verksamheten.

·         87 företag av 98 är positiva till digitalkompetensportföljer. Vara av 68 är mycket positiva.

·         64% av företagen bedömer att en video som visar viktiga färdigheter är bra.

·         Tre av fyra företag tycker att en digital CV ska var visuellt tilltalande och lätt att överblicka.

·         84% av företagen framhåller utbildning och skola som betydelsefullt

·         God teknisk förståelse (78%) och skicklighet i att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter är angeläget (82%)

Partners är Kainuun ammattiopisto,  Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Aventus, Dundee and Angus College, Sweden: Jacobsskolan, Nordenbergsskolan, Skärgårdsgymnasiet, Ystad Gymnasium. Koordinator är Amledo & Co.