Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Utvärdering av e-portföljer

Det övergripande målet är att främja sysselsättning och karriärutveckling genom att identifiera meningsfulla kvalitetsindikatorer som ger vägledning för utvärdering av digitala kompetensportföljer för elever, användbara för lärare, arbetsgivare och elever.

Utvärderingskriterier för digitala kompetensportföljer