Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Lyckosam samverkan på branschnivå för arbetsplatspraktik och utbyten

Aktuell och tidigare feedback visar att Erasmus+ och samverkan mellan partnerskolor med fordonsutbildning, Transportföretagen, Amledo & Co är en viktig pusselbit för utveckling av lärandemetoder och för att öka fordonsprogrammets attraktionskraft. Dessutom har vårt bransch koncept med aktiv delaktighet och ansvarstagande för alla medverkande parter, elev, lärare, ledning, till stora delar kopierats av Erasmus+ senaste utlysning för konsortium samverkan på branschnivå för arbetsplatspraktik och utbyten i Europa.