Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Frågeformulär till arbetsgivare

Fyll i ditt svar här

Digitaliseringen pågår överallt, den går snabbt. Det innebär också att yrkesutbildningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik bl.a. genom att lära sig att ta fram personliga digitala kompetensportföljer. Dina åsikter är därför mycket viktiga för oss i detta arbete för att underlätta för elever inom yrkesutbildningen att göra för egen del och arbetsgivare användbara digitala kompetensportföljer.

En digital kompetensportfölj är en uppsättning multimediamaterial med vilkas hjälp yrkeselever kan samla bevis på färdigheter som användas för att söka jobb. Därför behöver vi din hjälp. Ditt bidrag är viktigt. Resultaten publiceras anonymt. Besvara enkäten gärna omgående. Varma tack för din medverkan! Patrick Ärlemalm, VD, Amledo & Co i samverkan med yrkesutbildning i Sverige, Finland, Holland och Skottland.

Med stöd av Ersamus+ 2019-1-SE01-KA202-060565