Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Fordonslärare på utbyte i Tyskland

Tyskland är den svenska fordonsindustrins största handelspart och det är särskilt värdefullt att kunna samarbeta just med Tyskland och tyska verkstäder och skolor i Erasmus+.  Nu hoppas vi att de elever och lärare som kommer att få ta del av utbytet får med sig nya idéer, erfarenheter, kunskaper och språkmeriter.

Provehicle är ett samarbete mellan Amledo & Co, 24 partnerskolor med fordonsutbilding och Transportföretagen med stöd av Erasmus+