Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Nya beviljade Erasmus+ medel för partnerskolor med fordonsprogram

Amledo & Co har idag fått glädjande beskedet om nya Erasmus+ medel som möjliggöra för 55 elever och 45 lärare från gymnasieskolans fordonstekniska program att göra utbyten och studiebesök till andra länder inom Europa. Ansökan är gjord på uppdrag av Transportföretagen.

Internationella utbyten för utveckling kunskap kontakter och utbildning är mera viktigt i dag än någonsin för transportnäringen eftersom så mycket sker inom teknikutveckling. Utbildningarnas kvalitet är avgörande för att både attrahera fler elever, men även för bästa matchning med företagens behov. Det är viktigt att kontinuerligt kunna erbjuda lärarna fortbildning och kompetensutveckling, något som Erasmus-projektet bidrar till. Men det handlar även om elevernas utbildning som ju avgörs av kvaliteten. En utbildningskvalitet på rätt nivå är avgörande för att Sverige inte ska halka efter i teknikutvecklingen. Sverige ligger i framkant med teknikutvecklingen inom transportnäringen, men vi har mycket att lära av andra länder. Transporterna kan inte ses som ett nationellt fenomen utan tvärtom. Dessutom har vi flera exempel på ungdomar i karriären som tagit anställningar utomlands – något inte alla branscher kan erbjuda. framhåller Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen

Totalt har Amledo & Co på uppdrag av Transportföretagen sedan 2011 gjort det möjligt för 400 lärare och elever att göra dessa utbyten.

De nu erhållna medlen avser en tvåårsperiod med start den 1 september i år och slutdatum den 31 augusti 2021.