Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Utlandsutbyte för fordonslärare

Ta chansen att jobbskugga kollegor i Tyskland och Holland. Det ger dig internationell erfarenhet och kunskap om hur man där arbetar med yrkesutbildning. Ett utbyte som ger dig idéer om hur du kan utveckla ditt arbete som fordonslärare och stimulerar till diskussion.

Är du yrkeslärare, på fordons- och transportprogram inom personbils-, lastbils- och maskinteknik samt karosseri och lackering på en partnerskola, har du möjlighet att själv eller tillsammans med en eller två kollegor genomföra ett två dagars utbyte.

Period: ht 2018-vt 2019

Anmälan
Anmäl dig gärna nu. Engagemang och intresse för internationalisering är prioriterat. Mejla patrick.arlemalm@amledo.com eller ring 070-6427299. Antalet platser är begränsat.

Erfarenhetsutbytet är ett samarbete mellan Motorbranschens Yrkesnämnd (MYN) och Lackerarnas Yrkesnämnd (LYN), Amledo & Co och partners i Gera, Kaiserslautern, Oldenburg, Berlin, Frankfurt och Apeldoorn. Utbytet är finansierat av EU:s mobilitetsprogram Erasmus+ och kostnader täcks inom ramen för dess budget.

Projekt: Provehicle 4, 2017-1-SE01-KA102-034347, med stöd av Erasmus+