Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Nya gratis tips för fordonsutbildning nu online

Vi har nu producerat en onlinekurs för lärare och handledare. Du hittar tips om första dagen på APL, handledarens roll, utbildningsplanering, lärande utvärdering, användning av utbildningsmaterial m.m. Logga gärna in på utbildningen och ge mig dina synpunkter. Kontakta mig för instruktioner för att kunna gå in på onlinekursen. Besök https://www.amledo.com/e-learning/

Vi har goda erfarenheter av elever och lärare som tagit del av våra många on-linekurser. Hundratals har klarat det. Du är alltid varmt välkommen att kontakta mig patrick.arlemalm@amledo.com.  Du kan använda kursen som du vill, i helhet eller delar. Kursen är på engelska och materialet får gärna översättas i delar eller i helhet till svenska och andra språk.

Projektnummer: 2015-1-SE01-KA202-012241. Med stöd av Erasmus +