Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Fordon ökar mest av yrkesprogrammen

Nästan alla yrkesprogrammen hade fler sökande jämfört med förra läsåret. I våras sökte 38 procent av eleverna ett yrkesprogram i första hand, vilket är en ökning med 1,2 procentenheter jämfört med förra året. Mest ökade fordons- och transportprogrammet som hade 900 fler sökande, vilket motsvarar en ökning med 17 procent.

”-Med klarsynta insikter i branschens framtid och en stor gemensam satsning på internationalisering har det nu en större plats i fordonsutbildningen än någon kunnat förutse.  Det har även medfört en rejäl tillväxt i antalet sökande elever till fordonsprogrammet och till att en negativ trend är bruten. Det har förbättrat utbildningens status och kvalité över genomsnittet. Det har inspirerat elever och lärare till att ta steg ut i världen och utbildningsanordnare att utveckla en attraktiv fordonsutbildning i takt med branschen kompetensbehov med en snabb teknisk utveckling i en alltmer global miljö som ställer nya kunskapskrav på förmåga att hantera främmande språk, kulturer och värderingar”, säger Patrick Ärlemalm, VD, Amledo & Co.

Provehicle 4, 2017-1-SE01-KA102-034347 med stöd av Erasmus+