Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Nobelgymnasiet testar Delta digital kompetensportfölj

DELTA digitala kompetensportfölj är en uppsättning multimedia material som är utformade för att föra yrkesutbildningen närmare företagen. Pilotprojektet syftar till att synliggöra och marknadsföra inlärningsmetoder som används i yrkesutbildningen, hur eleverna samverkar med andra elever på skolan, med vilka metoder skolan arbetar för att främja innovation, kreativitet och problemlösning. I vilken utsträckning eleven kan bidra med nya idéer och innovationer till företagets verksamhet och till att främja lärande inom företaget. Nobelgymansiet, Lugnets gymnasium, Uppsala yrkesgymansium Jälla och Högbergsskolan är testskolor och fler är på gång. Skolor, elever och företag är välkomna att medverka. Hör av dig till Patrick Ärlemalm, VD Amledo & Co AB, så berättar han mer. Klicka på länken http://deltaportfolio.eu/SV/index.html

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.” Ref. 2017-1-UK01-KA202-036810