Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Lärande mål som stöd för lärare och arbetsplatshandledare i utveckling av lärmiljö för nyanlända

Det är en win-win-situation om flaskhalsar kan reduceras för det stora antalet nyanlända om de kan genomgå en yrkesutbildning och få jobb i branscher där det finns ett stort behov av arbetskraft med rätt kompetens. Yrkesutbildning är en viktig pusselbit för integration och kommer att ställas inför utmaningar i många år framöver. Vår nya rapport har kartlagt framgångsrika exempel och behov som har lyfts fram av utbildningschefer och yrkeslärare inom yrkesutbildning i Österrike, Tyskland, Nederländerna och Sverige med fokus på trä, metall och fordonsindustrins yrkesutbildningar.

Du hittar rekommendationer baserade på beprövad erfarenhet gjorda av yrkeslärare, utbildare och chefer. Resultaten pekar på färdigheter som underlättar yrkesutbildning för flyktingar och nyanlända. Beslutsfattare hittar även rekommendationer som kan bidra till att underlätta utbildning av flyktingar.

Deras tips och erfarenheter kan du läsa här. Det är bara att klicka på länkarna nedan. Det är gratis!

När du behöver ny värdefull kunskap användbar för integration och yrkesutbildning, klicka bara på länkarna för varje rapport

Rapport 1: Intercultural learning methods and practise in Austria, Germany, the Netherlands and Sweden

Rapport 2: Quality Criteria in order to support instructors and teaching staff in teaching and developing a suitable learning environment for refugees in the vocational education field.

Rapport 3. Learning Objectives for the further education of VET teachers and mentor in training intercultural learner Groups.

Du är också välkommen att höra av dig till Patrick Ärlemalm, VD, Amledo & Co AB.

The reports are developed by Amledo & Co, Sweden , Handwerkskammer für Ostthüringen, Germany, bit Schulungscenter GmbH, Austria  and Aventus in The NetherlandsProject no 2016-1-SE01-KA202-022082. With the support of the Erasmus+ programme of the European Union.