Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Kvalitetskriterier som stöd för lärare och arbetsplatshandledare i utveckling av lärmiljö för nyanlända

Kvalitetskriterier som stöd i yrkesutbildning av nyanlända:

Efter en framgångsrik leverans av den globala rapporten (klicka här och se rapporten gratis) Nu har också rapporten Kvalitetskriterier framgångsrikt avslutats. Rapporten ger en översikt över  kvalitetskriterier som stödjer  lärare och arbetsplatshandledare i arbetet med att utveckla en lämplig lärmiljö för flyktingar inom yrkesutbildningsområdet. Du hittar den här och den är också gratis.

Om du vill ha ytterligare information. Vänligen kontakta Patrick Ärlemalm (patrick.arlemalm@amledo.com) och Durk van Wieren (d.vanwieren @ aventus.nl)

Erasmus + har beviljat stöd till ett projekt som syftar till att utveckla gränsöverskridande metoder och verktyg för interkulturell kompetens inom yrkesutbildning för trä-, metall- och fordonsindustrin. Fler människor än någonsin söker asyl i EU. Regeringskansliet och andra arbetar intensivt för att öka mottagningens kapacitet och etablering av nyanlända och lösa de stora utmaningarna som finns. Inget land kan hantera denna utmaning ensam. Det måste vara ett delat ansvar mellan EU: s länder. Detta projekt utvecklar verktyg för interkulturell kompetens för yrkesutbildningspersonal och arbetsbaserade mentorer för att underlätta övergången för flyktingar till anställning som t.ex. träarbetare, fordonsmekaniker och metallarbetare i industrier som efterfrågar kompetens. Nyligen angav Marlis Tepe, ordförande för GEW, (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft) det största lärarförbundet i Tyskland, behovet av interkulturell kompetens. Det är troligt att yrkesutbildningspersonal och arbetsbaserade mentorer också har behov av interkulturell kompetens för att stödja och motivera elever och lärlingar och att effektivare uppnå läranderesultatet för yrkesutbildade elever med flera kulturella bakgrunder. Det är en win-win-situation om flaskhalsar kan minskas för det stora antalet nyanlända om de kan få jobb i branschen som har ett stort behov av arbetstagare. Branscher inom trä, metall och fordon skriker efter personal att anställda “. Både i Sverige och i Nederländerna behöver industrin nyanställa tusentals medarbetare. Många företag inom industrin har idag svårt att hitta personal med rätt kompetens, särskilt när det gäller tekniker och mekaniker. Samtidigt som nyanlända måste etablera sig på arbetsmarknaden. Yrkesutbildning är en viktig pusselbit för integration och kommer att möta nya utmaningar under många år framöver. Ansökan är utvecklad av Amledo & Co. (www.amledo.com) i samarbete med Handwerkskammaren für Ostthüringen i Gera, Tyskland (www.hwk-gera.de), bit Schulungscenter GmbH, Österrike (http : //www.bit.at/en) och Aventus i Nederländerna (http://www.aventus.nl/aventus-english). Projektet löper från 2016 till 2019.

The project has support from the Erasmus+ program under the name: Intercultural competence in VET for wood, metal and vehicle industry: 2016-1-SE01-KA202-022082.