Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Intercultural competence in VET for wood, metal and vehicle industry

Erasmus+ har beviljat stöd för ett nytt projekt som syftar till att utveckla transnationella arbetssätt och verktyg för interkulturell kompetens. Fler människor än någonsin tidigare söker asyl i EU. Regeringar och andra myndigheter arbetar intensivt med att öka kapaciteten för etablering av nyanlända. Men inget land kan hantera denna utmaning ensam. Det finns ett behov av delat ansvar mellan EU-länderna. Detta projekt kommer att utveckla verktyg för interkulturell kompetens för yrkesutbildning för att underlätta övergången för nyanlända till anställning i industrier som har brist på yrkeskunniga medarbetare.  Ansökan är framtagen av Amledo & Co i samverkan med HWK Gera i Tyskland, Aventus College i Holland och bit Schulungscenter GmbH i Österrike.

Projektet pågår mellan 2016-2019. Intercultural competence in VET for wood, metal and vehicle industry: 2016-1-SE01-KA202-022082.