Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Lyckad träff för finsnickare

Lärare i finsnickeri från Belgien, Holland, Portugal, Spanien och Turkiet träffade kollegor på S:t Martins gymnasium och S:t Eriks gymnasium i Stockholm i samband med ett arbetsmöte. Under två dagar diskuterades en Europa gemensam kursplan för finsnickare med fokus på uppdragsförberedelser, material- och metodval, produktionsprocess, montering, efterbehandling, installation och uppdragsrapportering. Projektet har stöd av Erasmus+ , EuroJoiner 2015-1-ES01-KA202-015902.