Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Bli en EU-snickare

Amledo & Co ska tillsammans med sex europeisk partners arbeta fram lärandemål för EU-snickare. En gemensam kompetensbeskrivning syftar till att underlätta möjligheterna för finsnickare att söka jobb inom den europeiska träbranschen. Projektet har stöd av Erasmus+ som är ett EU-program för yrkesutbildning. Projektnummer 2015-1-ES01-KA202-015902.