Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

APL i Fordonsbranschen

Erasmus+ har beviljat stöd för ett nytt projekt som syftar till att utveckla transnationella arbetssätt och verktyg för APL. Projektet ska utbyta erfarenheter för arbetsplatsbaserat lärande där utbildningsanordnare och företag samarbetar nära varandra med fokus på fordonssektorns behov. Avsikten är att bidra till kvalité och effektivt APL, som kan leda till att fordonselever lättare får jobb efter avslutad utbildning. Ansökan är framtagen av Amledo & Co i samverkan med HWK Gera i Tyskland och West Lothian College i Skottland. Projektet pågår mellan 2015-2018. Projektnamn:Work-based learning in the vehicle industry. Projektnummer: 2015-1-SE01-KA202-012241.