Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Besök på yrkesskola i Australien

Amledo & Co besökte nyligen Brisbane Norr Institute of TAFE som är en yrkesskola med över 30 000 elever.  Helen Cherry och Chris Kroehn, som båda är skolledare med ansvar för bland annat trä- och fordonsutbildningar, berättade om den omfattande verksamheten och visade runt på skolan. Man satsar stort och har som målsättning att vara en av Australiens största yrkesskolor och erbjuda den bästa yrkesutbildningen.  Skolan har flera program och yrkesutbildningar för internationella studenter.  Svenska yrkesskolor kan söka stöd för kunskapsutbyte med Australien genom ett program för samarbete och praktik.  Det vänder sig till lärare, personal och elever i förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar och gör det möjligt att förbereda ett samarbete. Vill du veta mer så kontakta gärna Patrick Ärlemalm, patrick.arlemalm@amledo.com, 08-580 813 09.