Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Yrkesutbildning i fokus

EU satsar på bättre samarbete inom yrkesutbildning som ett led i Europastrategin för 2020. Utbildning är av central betydelse för EU:s framgång. Utvecklingen av yrkesutbildningen är mycket viktig mot bakgrund av den världsomfattande tävlan om kunnande och den snabba utvecklingen av utbildningssystemen i tillväxtekonomier som Kina, Brasilien och Indien. Ett EU-projekt kan ge många fördelar, inte minst ökade ekonomiska resurser som kan användas för att stärka yrkeskunnandet på en mängd områden. Amledo & Co har utvecklat projekt och skrivit godkända ansökningar för bland annat ABF, LO, Riksidrottsförbundet, Trä- och Möbelföretagen, Fastighetsanställdas Förbund, Samhall AB och Reumatikerförbundet. Vi erbjuder professionell utformning av EU-ansökningar på svenska och engelska. Det är nu högtid att skriva de projektansökningar som ska lämnas i februari 2011.