News
  • Stay in touch
  • About us

    We at Amledo & Co specialize in project development, human resource, research, evaluation, marketing and communications with focus on European projects.

Elever testar digitala kompetensportfölj. Rektor och lärare är mycket positiva

Fordonselever på Nordenbergskolan testar Delta digitala kompetensportfölj. Både rektor och deras fordonslärare är mycket positiva VAD ÄR EN BRA KOMPETENSPORTFÖLJ?
DELTA digitala kompetensportfölj är en uppsättning multimediamaterial som är utformade för att föra yrkesutbildningen närmare företagen. Se hela på

http://deltaportfolio.eu/SV/index.html

Med stöd av Erasmus+