Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Vi anses vara en bästa praxis

Goda nyheter vår slutrapport fick höga poäng. Det skrev utvärderaren “Denna slutrapport visar överlag ett starkt transnationellt samarbete och engagemang. Slutrapporten är kort, koncis och exakt till saken. Du har framgångsrikt implementerat och utrustat utbildning inom fordonssektorns system till online- och distansutbildningsplattformar. Du gjorde detta framgångsrikt inom projektets förväntade livslängd. Målen för projektet var tydliga, uppnåeliga och proportionella mot omfattningen och erfarenheten av partnerskapet. Projektet är därför att betrakta som en bästa praxis.”

New digital teaching and training practices in e-vehicle VET