Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Uppstartsmöte av Provehicle 5 i Uppsala

Bransch och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen har glädjande fått ett nytt finansiellt stöd genom Erasmus+, där vi tillsammans med 24 partnerskolor kan erbjuda utlandspraktik.

Motorbranschen har ett stort behov av arbetskraft. Det är därför viktigt att utbildningen inom fordons- och transportprogrammet håller hög kvalitet. Hög kvalitet ska matcha företagens krav och behov samt locka ungdomar att söka utbildningen.

För att hjälpa skolor att hålla hög kvalitet ansökte Transportföretagen bidrag hos Universitets- och högskolerådet genom programmet Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning. Erasmus+ syftar till att erbjuda elever och lärare möjlighet till studiebesök och utlandspraktik i kompetensutvecklande och kvalitetshöjande syfte.

Universitets- och högskolerådet har nu fattat beslut om att bevilja Transportföretagen bidraget. Detta innebär att vi, tillsammans med Amledo & Co AB hjälp, även de kommande två åren kan erbjuda totalt 55 elever och 45 lärare praktik och studiebesök utomlands.

Datum: Torsdag den 10 oktober 2019

Tid:       kl. 10.00 – 14.00

Plats: Gälla gymnasiums fordonsutbildning i Uppsala