Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Gratis studieresa till Spanien

Följ med till Valencia i Spanien den 22-28 januari 2012. Där får du besöka intressanta spanska företag i trä- och möbelbranschen, yrkesskolor och branchorganisationen AIDIMA.  På kvällarna har du möjlighet till spännande kulturupplevelser i Spaniens tredje största stad som är känd för sitt uteliv och rika kulturutbud.

Syftet med studieresan är att med exempel från Spanien erbjuda dig ny kunskap om hur man där arbetar med arbetsplatsförlagt lärande och stimulera till diskussion och idéer om hur du kan utveckla ditt arbete inom detta område.  Du får genom studiebesök göra observationer och möjlighet att dela erfarenheter med spanska yrkeslärare och branschfolk.  Ett fullständigt program hittar du här. Är du yrkeslärare och/eller arbetar med framtidsfrågor för att utveckla lärandet på Industri- eller Hantverksprogrammet med inriktning på trä, så har du möjlighet att följa med. Amledo & Co är reseledare och AIDIMA din spanska värd.

Anmäl dig gärna nu, men senast den 5 december 2011.  Antalet platser är begränsat. Har du frågor, ring 08-580 813 09 eller mejla patrick.arlemalm@amledo.com
•    Turistinformation om Valencia
•    Läsa mer om Valencia

Studieresan är ett samarbete mellan TMF, Amledo & Co och Aidima. Resan är finansierad av EU:s mobilitetsprogram inom Leonardo Da Vinci och kostnader täcks inom ramen för dess budget.