Interkulturell kompetens i yrkesutbildning
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Interkulturell kompetens i yrkesutbildning

Erasmus+ har beviljat stöd för ett nytt projekt som syftar till att utveckla transnationella arbetssätt och verktyg för interkulturell kompetens. Fler människor än någonsin tidigare söker asyl i EU. Regeringar och andra myndigheter arbetar intensivt med att öka kapaciteten för etablering av nyanlända. Men inget land kan hantera denna utmaning ensam. Det finns ett behov av delat ansvar mellan EU-länderna. Detta projekt kommer att utveckla verktyg för interkulturell kompetens för yrkesutbildning för att underlätta övergången för nyanlända till anställning i industrier som har brist på yrkeskunniga medarbetare.  Ansökan är framtagen av Amledo & Co i samverkan med HWK Gera i Tyskland, Aventus College i Holland och bit Schulungscenter GmbH i Österrike. Kontakta Patrick Ärlemalm på Amledo & Co för mer information. Projektet pågår mellan 2016-2019. Projektet har stöd av Erasmus+ som är ett EU-program för yrkesutbildning. Intercultural competence in VET for wood, metal and vehicle industry: 2016-1-SE01-KA202-022082.

Rapporter att läsa och dela

IO.1

Intercultural learning methods and practise in Austria, Germany, the Netherlands and Sweden

IO.2

Intercultural learning methods and practise in Austria, Germany, the Netherlands and Sweden

IO.3

Learning Objectives for the further education of VET teachers in teaching intercultural learner Groups

IO.4

Intercultural competence manual in vocational education and training for wood, metal and vehicle industry

Jag tycker modul 11 och 12 är väldigt bra och något som jag tror kommer vara av extra stort värde. Även den kulturella delen är av stort värde att trycka på för att främja ömsesidig förståelse. Pontus Slättman, VD WordSkills Sweden.