EuroJoiner
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

EuroJoiner

Amledo & Co ska tillsammans med sex europeisk partners arbeta fram lärandemål för EU-snickare. En gemensam kompetensbeskrivning syftar till att underlätta möjligheterna för finsnickare att söka jobb inom den europeiska träbranschen. Lärare i finsnickeri från Belgien, Holland, Portugal, Spanien och Turkiet träffade kollegor på S:t Martins gymnasium och S:t Eriks gymnasium i Stockholm i samband med ett arbetsmöte. Under två dagar diskuterades en Europa gemensam kursplan för finsnickare med fokus på uppdragsförberedelser, material- och metodval, produktionsprocess, montering, efterbehandling, installation och uppdragsrapportering. Du hittar vår kursplan för Europa finsnickare, curriculum of “Eurojoiner” European Qualification”, på http://www.eurojoiner.com/intellectual-outputs.asp. Kontakta Patrick Ärlemalm på Amledo & Co för mer information. Projektet har stöd av Erasmus+ som är ett EU-program för yrkesutbildning. Projektnummer 2015-1-ES01-KA202-015902.