Referenser
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Referenser

I Sverige har vi utfört uppdrag för Transportföretagen, WorldSkills Sweden, HRF, Bosön – Riksidrottsförbundet, Industrirådet, Transportgruppen, Motorbranschens Yrkesnämnd (MYN), Teknikcollege, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Dalarna, Linköping kommun, Mälardalens Högskola, Örebro Universitet, Folksam, Hällefors kommun, Nora kommun, ABF, Trä- och möbelföretagen (TMF), Järfälla kommun, Nyköping kommun, Stiftelsen Minerva, Vårdförbundet, Folkbildningsrådet, Studieförbundet Vuxenskolan, Stockholms läns landsting, Region Värmland, Reumatikerförbundet, Örebro läns lansting, Nutek, LO, Röda Korset, Samhall AB, Fastighetsanställdas förbund, Handikappförbundens samarbetsorgan, Coompanion Uppsala, Svenska ESF-rådet med flera.