Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Handledare i den Europeiska motorbranschen

Som ett resultat av de nationella rapporterna om handledare i den europeiska motorbranschen ”Benchmarking of mentors manuals for work-based learning” har vi identifierat likheter och skillnader i arbetsplatsorienterad utbildning i Sverige, Tyskland och Skottland. Det finns ingen enskild nationell idealmodell, men det finns en europeisk trend i praktiken-orienterad utbildning, som ger eleverna följande fördelar:
• Arbetsbaserat lärande i företagen representerar den verkliga världen av arbete,
• Omedelbara synliga framgångar med inlärnings- och arbetsresultat,
• Främja motivation i träningsprocessen genom en varierad lärandemiljö (företag och skola),
• Praktisera förvärvade kunskapen i det praktiska arbetet,
•  Arbetsplatspraktik ger mycket goda möjligheter till anställning efter praktiken.
Läs mer på

https://drive.google.com/file/d/17a9CqE-a5SZXVFmzhiPHgYT3yNZ6epls/view?usp=sharing

Mentorerna i motorbranschen tar ett särskilt ansvar för det praktiska utbildningsinnehållet. Framgångsrika träningsmaterial från motorfordon, yrkesskolor och utbildningscenter bör väljas för detta ändamål. Syftet med projektet är att ge mentorer ytterligare metodiska och pedagogiska didaktiska verktyg för arbetsplatsorienterad träning i motorfordon. Resultaten kommer att finnas tillgängliga hösten 2018 som tips i en on-line utbildning på http://www.amledo.com/e-learning/

Work-based learning in the vehicle industry. KA2_2015-1-SE01-KA202-012241. With the support of the Erasmus+ programme of the European Union.