Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Nytt stöd till utlandspraktik för partnerskolor

Universitets- och högskolerådet beslutat att Motorbranschens Yrkesnämnd, MYN i samverkan med Amledo & Co, får ekonomiskt stöd för utlandspraktik och studiebesök i EU.  Elever och lärare på fordons- och transportprogrammet kan använda stödet för praktikplatser respektive studiebesök.

– Det är fantastiskt roligt och viktigt att kunna erbjuda gymnasielärare och gymnasieelever studiebesök och utlandspraktik, säger, Caj Luoma, chef Utbildning och Arbetsmarknad på Transportföretagen och tillägger:

– Inom Motorbranschens Yrkesnämnd arbetar vi aktivt med att förbättra gymnasieutbildningen, såväl för lärare som för elever.

Projektet är inom ”Erasmus +”, som är ett EU-program, och startar i september i år. Syftet med ”Erasmus+” är att erbjuda elever och lärare på gymnasiet möjlighet till studiebesök och utlandspraktik för kompetensutveckling.

Totalt är det 50 elever och 50 lärare som har möjlighet att få ekonomiskt stöd för studiebesök och praktik i utlandet de kommande två åren. Projektet inleds med ett uppstartsmöte med 32 partnerskolor i september i år.

Amledo & Co är konsortium ledare.  Projekt nr. 2017-1-SE01-KA102-034347