Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Ny värdefull kunskap om integration

Det är en win-win-situation om flaskhalsar kan reduceras för det stora antalet nyanlända om de kan genomgå en yrkesutbildning och få jobb i branscher där det finns ett stort behov av arbetskraft med rätt kompetens. Yrkesutbildning är en viktig pusselbit för integration och kommer att ställas inför utmaningar i många år framöver.
Vår nya rapport har kartlagt framgångsrika exempel och behov som har lyfts fram av utbildningschefer och yrkeslärare inom yrkesutbildning i Österrike, Tyskland, Nederländerna och Sverige med fokus på trä, metall och fordonsindustrins yrkesutbildningar.

Du hittar rekommendationer baserade på beprövad erfarenhet gjorda av yrkeslärare, utbildare och chefer. Resultaten pekar på färdigheter som underlättar yrkesutbildning för flyktingar och nyanlända. Beslutsfattare hittar även rekommendationer som kan bidra till att underlätta utbildning av flyktingar.

Deras tips och erfarenheter kan du läsa här. Det är bara att klicka. Det är gratis!
När du behöver ny värdefull kunskap användbar för integration och yrkesutbildning, klicka bara på länken

 https://drive.google.com/file/d/0BwzRp-TTG-YsUlZVZzY2MFVyZFk/view?usp=sharing

Du är också välkommen att höra av dig till Patrick Ärlemalm, VD, Amledo & Co AB
Projektkoordinator är Amledo & Co AB. Projekt nr 2016-1-SE01-KA202-022082. Rapporten är på engelska.