Nyheter
  • Håll kontakten
  • Om oss
    Vi på Amledo & Co är specialiserade på projekt­ansökningar, rapporter, utvärdering, marknadsföring och kommunikation med fokus på eu-bidrag och offentlig finansiering.

Succé för utbyte med England

Under fem dagar arbetade 18 fordonslärare tillsammans med medarbetare från Bridgwater College.  Ett utbyte som blev mycket lyckat för alla parter.  Deltagarna fick på plats direkt studera sina engelska kollegors yrkesutövning. Dessutom genomfördes besök på Morrisons lastbilsverkstad, VW personsbilsverkstad och bilfabriken Jaguar i Birmingham för att bättre förstå företagens kompetensbehov i England.  Utbytet har fått positivt feedback, så här säger två av deltagarna:

– Tack för en trevlig vecka med mycket intressanta uppslag.

– Jag har lärt mig att vi kan förbättra och utveckla våra system med utbyte mellan länder och skolor.

Totalt har 73 fordonslärare deltagit i erfarenhetsutbyten med Tyskland, Danmark och England. Studieresan var ett samarbete mellan MYN, Amledo & Co och Bridgwater College och finansierades av EU:s mobilitetsprogram Leonardo Da Vinci.